Podmienky poskytovania služieb

Posledná aktualizácia: 11. septembra 2021

Používaním tejto stránky súhlasíte s aktuálnymi podmienkami poskytovania našich služieb v súlade s platnými zákonmi. Na prípadné zmeny vás upozorníme oznamom na našom webe.

My

Stránku multitalent.in prevádzkuje spoločnosť

MultiTalent, s.r.o.
A. Hlinku 4
90084 Báhoň
Slovenská republika

Zastihnete nás na adrese:

90084 Kaplna 111, Slovensko

Naše práva

Môžeme kedykoľvek meniť obsah našich stránok a podmienky ich používania. Môžeme obmedziť váš prístup k službám a obsahu stránky, pokiaľ svojou činnosťou porušujete zákony, naše práva, alebo bezpečnosť.

Vy

Pokiaľ ste starší než 18 rokov, môžete voľne využívať služby poskytované našou stránkou.

Vaše osobné údaje

Pre zabezpečenie našich služieb si môžeme vyžiadať váš súhlas s ukladaním niektorých osobných informácií v nevyhnutnom rozsahu. Vami poskytnuté údaje budú bezpečne spracovávané podľa platných zákonov. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať vaše meno a e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Vaše práva

Radi vám uľahčíme uplatňovanie vašich práv na informácie, na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, namietanie proti spracovaniu, namietanie proti automatizovanému spracovaniu, voči prenosnosti údajov, podanie sťažnosti, právo na pomoc dozorného orgánu, právo odvolať súhlas.

  • Môžete nastaviť rozsah, alebo odmietnuť súbory cookie.
  • Môžete sa odhlásiť a odstrániť vaše údaje z našich zoznamov.
  • Môžete požiadať o informáciu, ktoré vaše osobné údaje spracúvame.
  • Môžete požiadať o vymazanie a prenos svojich osobných údajov.
Vaše povinnosti

Obsah našej stránky nesmiete kopírovať a zdieľať bez nášho súhlasu. Chod našej stránky nesmiete ovplyvňovať nebezpečným softvérom.

Tretie strany

V nevyhnutnom rozsahu využívame služby renomovaných spoločností, pre marketingové účely, spracovanie platieb, alebo odosielanie e-mailov. Oboznámte sa s ich zásadami ochrany osobných údajov.

Google –> Google safety
MailChimp –> MailChimp security
WooCommerce –> WooCommerce marketplace privacy
PayPal –> PayPal privacy

Server a prehliadač

Váš prehliadač automaticky poskytuje informácie serveru, na ktorom beží naša stránka. Tieto sa ukladajú do záznamu, ktorý obsahuje bežné informácie o vašej interakcii s našimi stránkami. Naopak do vášho prehliadača sa ukladajú súbory cookies, ktoré slúžia na zlepšenie vášho prístupu k našim stránkam. Svojmu prehliadaču môžete dať inštrukcie o spôsobe ich ukladania, blokovania, alebo odstránenia. Zmeny v ich nastaveniach môžu ovplyvniť váš prístup k niektorým funkciám našej stránky.

Otázky?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok poskytovania našich služieb a našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.

Vaše údaje

Identifikujte sa prostredníctvom e-mailu


Privacy Management Service by Data443