optimalizujeme čo sa dá

 • poskytujeme odborné poradenstvo
 • robíme prieskumy, rešerše a analýzy
 • hľadáme vhodné stratégie a riešenia

s radosťou budujeme značky

 • vypracúvame komunikačné koncepcie projektov
 • navrhujeme názvy firiem a projektov
 • kontrolujeme voľné domény
 • budujeme persony a charaktery
 • navrhujeme posolstvá a slogany
 • vyvíjame sady výtvarných elementov
 • dodávame komplexné brand manuály

sústredíme sa na kvalitný dizajn

 • kreujeme logá, značky, piktogramy a značenie
 • venujeme sa typografii a layoutu
 • vypracúvame grafické manuály
 • opravujeme zastarané a zanedbané logá a značky
 • projektujeme weby a online prezentácie
 • navrhujeme bannery a jednoduché animácie
 • dizajnujeme tlačoviny, knihy, časopisy, plagáty, letáky
 • riešime obaly, tričká, polepy a odznaky

zviditeľňujeme vaše informácie

 • ponúkame výhodné balíčky grafických služieb
 • pripravujeme grafiky pre tlač a online médiá
 • spravujeme weby a sociálne siete
 • testujeme, spúšťame a vyhodnocujeme online a email kampane
 • navrhujeme a vyrábame malé náklady tlačovín, obalov a darčekových predmetov

priťahujú nás jedinečné veci

V malých množstvách, alebo od jedného kusu vyrábame:

 • vizitky, menovky, vinety a kartičky
 • čiernobiele a farebné brožúry
 • farebné letáky a plagáty
 • obálky a skladačky
 • krabičky a obaly z kartónu a lepenky
 • tričká, odznaky
 • nálepky a magnetky
 • polepy interiérov, exteriérov a vozidiel
 • jednoduché 3D modely

Pozri si kolekciu Talentware v našom obchode.

MultiTalent -10 %