noviny

Náš balíček noviny je určený na rýchle a profesionálne spracovanie vašich textov a grafických podkladov do podoby novín. Pomôžeme vám vytvoriť firemné, obecné, programové noviny, noviny k eventu a podobne.

noviny za 5 dní pripravené do tlače

Obsah balíčka:

 • 3 konzultácie
 • príprava a úprava podkladov
 • zalomenie max 12 strán A3
 • 3 korektúry
 • tlačové a screen PDF, licencia
 • do 5 pracovných dní

Cena neobsahuje:

 • grafický návrh
 • layout a grid
 • šablónu v InDesign
 • písma (fonty)
 • texty, ilustrácie a fotografie
 • jazykové korektúry
 • preklady do iných jazykov
Po úhrade vám na email odošleme faktúru a formulár, do ktorého uvediete informácie potrebné k spracovaniu vašich novín a zašlete nám ho naspäť. Skontaktujeme sa s vami a prekonzultujeme podrobnosti. Následne nám zašlete kompletné a vhodne označené textové a obrazové podklady. Po ich kontrole upravíme texty, fotografie a grafiku pre potreby novín a zalomíme ich do pripravenej šablóny. (Pokiaľ nemáte vlastnú šablónu, dizajn novín, môžeme vám ich po dohode za príplatok vypracovať.) V troch korektúrach vyriešime vaše pripomienky, odstránime chyby, zanesieme vaše jazykové korektúry a upravíme detajly. (Prípadné ďalšie korektúry, zvýšenie počtu strán alebo iné zmeny väčšieho rozsahu budú účtované navyše podľa hodinových sadzieb z nášho cenníka.) Po odsúhlasení konečnej podoby zalomenia vyexportujeme PDF podklady pre tlač, alebo onlajn prezentáciu novín. Ku grafike novín vám poskytneme nevýhradnú licenciu na ich použitie po dobu 5 rokov v online aj offline prostredí bez územného obmedzenia. (Prípadné rozšírenie licencie je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.)

499

Shop

Share

Share on email
E-mail
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

...alebo si vyberte z nasledovných možností