logo s manuálom

Logo s manuálom je vhodné pre komplexnejšie projekty, kedy sa na príprave vašich vizuálov podieľa viac ľudí. Inštrukcie v manuáli umožnia, aby logo vyzeralo konzistentne v rôznych médiách.

rýchlo získate profesionálne logo a návody na jeho použitie

Obsah balíčka:

  • konzultácie
  • prieskum trhu
  • 3 návrhy loga
  • 3 korektúry
  • logo, dizajn manuál, licencia
  • do 9 pracovných dní
Po úhrade vám na email odošleme faktúru a formulár, do ktorého uvediete informácie potrebné k návrhu vášho loga a zašlete nám ho naspäť. Následne spravíme prieskum trhu a do piatich dní vám emailom doručíme návrhy troch variánt loga s ich základným opisom a vysvetlením. Pri telefonickej konzultácii sa oboznámime s vašim výberom a prípadnými pripomienkami. V troch následných korektúrach môžeme postupne doladiť tvar, farebnosť alebo písmo loga. (Prípadné ďalšie korektúry budú účtované navyše podľa hodinových sadzieb z nášho cenníka.) Po odsúhlasení konečnej podoby loga do troch dní vypracujeme základný dizajn manuál a poskytneme vám ho na kontrolu. (Základný dizajn manuál obsahuje popis a konštrukciu loga, určenie farebnosti, písma a pravidlá ich použitia. Prípadné rozšírenie dizajn manuálu je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.) Vaše pripomienky zapracujeme do manuálu a odošleme vám balíček obsahujúci všetky potrebné verzie loga a základný dizajn manuál. K logu vám poskytneme nevýhradnú licenciu na jeho použitie po dobu 5 rokov v online aj offline prostredí bez územného obmedzenia. (Prípadné rozšírenie licencie je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.)

999

Shop

Share

Share on email
E-mail
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

...alebo si vyberte z nasledovných možností