katalóg

Náš balíček katalóg je určený na rýchle a profesionálne spracovanie vašich textov a grafických podkladov do podoby reprezentatívneho katalógu. Vaše produkty a služby si zaslúžia iba kvalitnú grafiku a tlač.

získate reprezentatívny katalóg pripravený pre najkvalitnejšiu tlač

Obsah balíčka:

  • 3 návrhy, konzultácie
  • príprava a úprava podkladov
  • zalomenie max 32 strán A4
  • 3 korektúry
  • tlačové a screen PDF, licencia
  • do 15 pracovných dní

Cena neobsahuje:

  • texty, ilustrácie a fotografie
  • jazykové korektúry
  • preklady do iných jazykov
Po úhrade vám na email odošleme faktúru a formulár, do ktorého uvediete informácie potrebné k spracovaniu vášho katalógu a zašlete nám ho naspäť. Skontaktujeme sa s vami a prekonzultujeme podrobnosti. Vypracujeme pre vás tri návrhy grafickej podoby katalógu. Pri konzultácii sa oboznámime s vašim výberom a prípadnými pripomienkami. Následne nám zašlete kompletné a vhodne označené textové a obrazové podklady. Po ich kontrole upravíme texty, fotografie a grafiku pre potreby katalógu a zalomíme ich do vytvorenej šablóny. V troch korektúrach vyriešime vaše pripomienky, odstránime chyby, zanesieme vaše jazykové korektúry a upravíme detajly. (Prípadné ďalšie korektúry, zvýšenie počtu strán alebo iné zmeny väčšieho rozsahu budú účtované navyše podľa sadzieb z nášho cenníka.) Po odsúhlasení konečnej podoby zalomenia vyexportujeme PDF podklady pre tlač, alebo onlajn prezentáciu katalógu. Ku grafike katalógu vám poskytneme nevýhradnú licenciu na jej použitie po dobu 5 rokov v online aj offline prostredí bez územného obmedzenia. (Prípadné rozšírenie licencie je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.)

1499

Shop

Share

Share on email
E-mail
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

...alebo si vyberte z nasledovných možností