časopis

Náš balíček časopis je určený na rýchle a profesionálne spracovanie vašich textov, fotografií a grafických podkladov do podoby časopisu.

časopis expresne pripravený do tlače

Obsah balíčka:

 • konzultácie
 • príprava a úprava podkladov
 • zalomenie max 16 strán A4
 • 3 korektúry
 • tlačové a screen PDF, licencia
 • do 10 pracovných dní

Cena neobsahuje:

 • grafický návrh
 • layout a grid
 • šablónu v InDesign
 • texty, ilustrácie a fotografie
 • jazykové korektúry
 • preklady do iných jazykov
Po úhrade vám na email odošleme faktúru a formulár, do ktorého uvediete informácie potrebné k spracovaniu vášho časopisu a zašlete nám ho naspäť. Skontaktujeme sa s vami a prekonzultujeme podrobnosti. Následne nám zašlete kompletné a vhodne označené textové a obrazové podklady. Po ich kontrole upravíme texty, fotografie a grafiku pre potreby časopisu a zalomíme ich do pripravenej šablóny. (Pokiaľ nemáte vlastnú šablónu, dizajn časopisu, môžeme vám ich po dohode za príplatok vypracovať.) V troch korektúrach vyriešime vaše pripomienky, odstránime chyby, zanesieme vaše jazykové korektúry a upravíme detajly. (Prípadné ďalšie korektúry, zvýšenie počtu strán alebo iné zmeny väčšieho rozsahu budú účtované navyše podľa sadzieb z nášho cenníka.) Po odsúhlasení konečnej podoby zalomenia vyexportujeme PDF podklady pre tlač, alebo onlajn prezentáciu časopisu. Ku grafike časopisu vám poskytneme nevýhradnú licenciu na jej použitie po dobu 5 rokov v online aj offline prostredí bez územného obmedzenia. (Prípadné rozšírenie licencie je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.)

999

Shop

Share

Share on email
E-mail
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

...alebo si vyberte z nasledovných možností