brand s manuálom

Brand s manuálom je vhodný pre komplexnejšie projekty. Pomôžeme vám nájsť názov, slogan a pripravíme inštrukcie a podklady pre nasadenie značky v rôznych médiách.

získate kvalitnú značku/brand a inšpiráciu na jej použitie

Obsah balíčka:

  • konzultácie
  • prieskum trhu
  • 3 názvy, 3 značky, 3 slogany
  • 3 korektúry
  • brand, manuál, licencia
  • do 20 pracovných dní
Po úhrade vám na email odošleme faktúru a formulár, do ktorého uvediete informácie potrebné k návrhu vášho brandu a zašlete nám ho naspäť. Skontaktujeme sa s vami a prekonzultujeme podrobnosti. Následne spravíme prieskum trhu a do troch dní vám emailom doručíme tri návrhy názvov a sloganov. Pri ďalšej konzultácii sa oboznámime s vašim výberom a prípadnými pripomienkami. Pre vybraný názov vám do ďalších piatich dní emailom doručíme návrhy troch variánt značky s ich základným opisom a vysvetlením. V troch následných korektúrach môžeme postupne doladiť tvar, farebnosť alebo písmo značky. (Prípadné ďalšie korektúry budú účtované navyše podľa hodinových sadzieb z nášho cenníka.) Po odsúhlasení konečnej podoby značky vám do desiatich dní vypracujeme základný manuál pre použitie značky v rôznych médiách a poskytneme vám ho na kontrolu. (Základný brand manuál obsahuje popis, názov, slogan, konštrukciu značky, určenie farebnosti, písma, vizuálne elementy a pravidlá ich použitia. Prípadné rozšírenie dizajn manuálu je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.) Vaše pripomienky zapracujeme do manuálu a odošleme vám balíček obsahujúci vašu značku a základný brand manuál. K značke vám poskytneme nevýhradnú licenciu na jej použitie po dobu 5 rokov v online aj offline prostredí bez územného obmedzenia. (Prípadné rozšírenie licencie je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.)

1999

Shop

Share

Share on email
E-mail
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

...alebo si vyberte z nasledovných možností