brand komplet

Brand komplet je vhodný pre najnáročnejšie projekty. Pomôžeme vám nájsť názov, slogan, značku a vizuálne elementy spolu s komunikačnou stratégiou, inštrukciami a manuálmi pre nasadenie značky.

získate kvalitnú značku/brand a komplexné návody na jej implementáciu

Obsah balíčka:

  • neobmedzené konzultácie
  • rešerš, prieskum trhu, analýza
  • 3 názvy, 3 značky, 3 slogany
  • 3 korektúry
  • brand, manuály, licencia
  • do 30 pracovných dní
Po úhrade vám na email odošleme faktúru a formulár, do ktorého uvediete informácie potrebné k návrhu vášho brandu a zašlete nám ho naspäť. Skontaktujeme sa s vami, prekonzultujeme podrobnosti a dohodneme si postup prác. Následne spravíme rešerš, prieskum trhu a analýzu a do desiatich dní vám emailom doručíme tri návrhy názvov, sloganov a konceptov značky. Oboznámime sa s vašim výberom a prípadnými pripomienkami. Pre vybraný koncept vám do ďalších desiatich doručíme návrhy troch variánt značky s ich základným opisom a vysvetlením. V troch následných korektúrach môžeme postupne doladiť tvar, farebnosť, písmo a celkový koncept značky. (Prípadné ďalšie korektúry budú účtované navyše podľa hodinových sadzieb z nášho cenníka.) Po odsúhlasení konečnej podoby značky vám do desiatich dní vypracujeme manuály pre použitie značky v rôznych médiách a poskytneme vám ich na kontrolu. (Brand manuály obsahujú koncept, popis, komunikačnú stratégiu, názvy, slogany, konštrukcie značky, určenie farebnosti, písmiem, vizuálnych a komunikačných elementov a pravidlá ich použitia. Prípadné rozšírenia brand manuálov je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.) Vaše pripomienky zapracujeme do manuálov a odošleme vám balíček obsahujúci vašu značku a brand manuály. K značke vám poskytneme nevýhradnú licenciu na jej použitie po dobu 5 rokov v online aj offline prostredí bez územného obmedzenia. (Prípadné rozšírenie licencie je možné po vzájomnej dohode a doplatení stanovenej ceny.)

2999

Shop

Share

Share on email
E-mail
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

...alebo si vyberte z nasledovných možností