Tvorba cien

Výsledná cena za dielo a licenciu na použitie, čas dodania a spôsob platby budú určené vzájomnou dohodou.

Pri väčších projektoch požadujeme zálohu vo výške do 50% odhadovanej ceny. Pri prácach nad dohodnutý rámec ponúkame hodinové sadzby.


Máte otázky?
Kontaktujte nás

Všeobecné obchodné podmienky