Tvorba cien

zľavy

Informujte sa dopredu o našich sezónnych a množstevných zľavách.

prirážky

Pri expresnej dodávke, práci cez víkend, a pod. môžeme žiadať prirážku.

zmluvy

Výška výslednej ceny, čas dodania a spôsob platby budú určené v zmluve po vzájomnej dohode.

licencie

K cene za práce, pri ktorých vznikne ucelené autorské dielo prirátame cenu za licenciu.

zálohy

Práca sa obvykle začína po úhrade zálohy vo výške 50% z dohodnutej sumy.

Viac podrobností o nákupe na našej stránke vám poskytnú naše
Všeobecné obchodné podmienky.

Hodinové sadzby

Hodinové sadzby sa uplatnia, ak sa nedá odhadnúť konečná cena diela, alebo čas potrebný na jeho dokončenie a pri prácach nad zmluvne dohodnutý rámec.

 • programátor 40 €/hod

  úpravy, doplnky a riešenia na mieru pri tvorbe webu

 • artdirektor 35 €/hod

  návrhy výtvarných a komunikačných koncepcií

 • konzultácie 30 €/hod

  odborné poradenstvo v oblasti dizajnu a vizuálnej komunikácie

 • grafik 25 €/hod

  grafické návrhy a ich realizácia

 • copywriter 20 €/hod

  tvorba textov na web a sociálne siete

 • DTP operátor 15 €/hod

  práca s obsahom publikácií, príprava do tlače

 • produkčné práce 10 €/hod

  príprava podkladov, produkcia

Naming a branding

 • názvy, mená produktov 25 €

  min. 5 návrhov, kontrola dostupnosti SK domény

 • reklamné slogany 100 €

  min. 5 návrhov

 • brand 1000 €

  koncepcia, filozofia značky, výtvarné elementy, komunikačná stratégia

 • brand manuál 2000 €

  podrobné inštrukcie k jednotlivým aspektom použitia značky

Ceny môžu byť upravené po vzájomnej dohode.

Offline grafika

 • vizitka 20 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • inzerát A4 30 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • leták A4 40 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • typografia, nápis 50 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • obálka knihy 60 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • skladačka A4 70 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • plagát A0 90 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • obal produktu 100 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • redizajn loga 250 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • logo 500 €

  3 návrhy, vektorové a bitmapové verzie pre obrazovku a tlač

 • dizajn manuál 750 €

  logo, konštrukcia, farebnosť, písma, ukážky použitia, PDF

Ceny môžu byť upravené po vzájomnej dohode.

Online grafika

 • piktogramy a ikony 20 €

  dizajn piktogramov a ikon na mieru

 • banner 30 €

  dizajn základného reklamného banneru

 • e-mail 40 €

  dizajn grafiky do emailu

 • grafika na soc. siete 50 €

  dizajn grafiky na sociálne siete, profil, cover, príspevok

 • animácia 75 €

  animácia loga, textu, grafiky

 • online prezentácia 150 €

  dizajn prezentácie pre web a obrazovku, projektor

 • microsite 500 €

  dizajn a dodanie informačnej stránky produktu, eventu, služby

 • webové sídlo 1000 €

  dizajn a dodanie štandardného webového sídla spoločnosti, eventu

 • e-shop 1500 €

  dizajn a dodanie štandardného e-shopu

Ceny nepokrývajú hosting a poplatky za vybrané pluginy a doplnkové služby a môžu byť upravené po vzájomnej dohode.

Editorial dizajn a DTP

 • ilustrácia 10 €/ks

  výtvarná interpretácia a doplnok textu

 • infografika 50 €/ks

  vizuálne znázornenie dát a ich vzťahov

 • dizajn knihy 150 €

  dizajn knihy, grafika, písma a indd predlohy

 • DTP knihy 5 €/str.

  spracovanie podkladov, zalomenie a príprava do tlače

 • dizajn novín 200 €

  dizajn novín, grafika, písma a indd predlohy

 • DTP novín 10 €/str.

  spracovanie podkladov, zalomenie a príprava do tlače

 • dizajn časopisu 300 €

  dizajn časopisu, grafika, písma a indd predlohy

 • dizajn výročnej správy, katalógu 500 €

  dizajn výročnej správy, grafika, písma a indd predlohy

 • DTP časopisu, výročnej správy, katalógu 15 €/str.

  spracovanie podkladov, zalomenie a príprava do tlače

Dizajn tvorí návrh publikácie, šablónu, predlohu, grafický vzor, teda dielo chránené autorským zákonom, ktoré môžete neskôr opakovane používať na základe licencie.

DTP (desk top publishing), alebo zalamovanie, je činnosť, kedy sa do takejto predlohy, alebo podľa návrhu napĺňajú reálne texty, obrázky, ilustrácie do publikácie.

Balíčky grafických služieb

Objednajte si profesionálne logo s licenciou za rozumný čas a pevnú cenu.

Balíčky brand služieb

Rozbiehate projekt, alebo biznis a chcete mať svoje náklady pod kontrolou?
Máme pre vás ponuku brand služieb za pevne stanovené ceny a v optimálnom čase.

Balíčky dizajn + DTP služieb

Pokiaľ potrebujete dielo na kľúč,využite balíček s dizajnom, zalomením, prípravou do tlače a licenciou v jednom.

MultiTalent -10 %