About us

Dizajn štúdio MultiTalent vám poskytuje svoje služby v oblasti vizuálnej komunikácie už od roku 2011.

Ide o priame pokračovanie a rebrand grafického štúdia STUPIDesign založeného v Bratislave v roku 1999.

ciele

pochopiť – zjednodušiť – aplikovať

Venujeme sa analýzam, konzultáciám, tvorbe značiek, ucelených identít, editorial designu a webdesignu pre tie vaše projekty, ktoré rezonujú s našimi hodnotami.

Poháňa nás zvedavosť, vášeň, otvorenosť a empatia. Vždy hľadáme možnosti inovácie a zvýšenia efektivity vášho riešenia s ohľadom na ekológiu a udržateľnosť.

hodnoty

partnerstvo – spoločenský prínos – ekológia

Dizajn vnímame ako príležitosť spolu sa zamyslieť a prehodnotiť všetky aspekty, ktoré definujú vašu komunikáciu so zákazníkmi a vzťahy s okolím.

Za dobrý dizajn považujeme ten, ktorý pôsobí primerane, dlhodobo a s ohľadom na prostredie v ktorom sa nachádza.

riešenia

idea – emócia – funkcia

Sledujeme trendy a najnovšie postupy a nasadzujeme tie, ktoré majú pre vás a vašich zákazníkov dlhodobý informačný a emočný potenciál.

Zapojte sa do procesu tvorby, aby sme spolu vytvorili vašu novú identitu a komunikačné nástroje, s ktorými sa ľahko stotožníte a umožnia vám vyniknúť.

Nájdime spolu riešenia pre optimalizáciu vašich komunikačných procesov a uvoľnime vaše kapacity pre podnikanie, či beh projektu.

záväzky

investícia – efektivita – udržateľnosť

Dbáme na to, aby vaša časová a finančná investícia do dizajnu prinášala trvalé hodnoty a zlepšila vašu komunikáciu so zákazníkmi.

Môžete rátať s našou pomocou pri implementácii nového dizajnu a postupov. Radi dohliadneme aj na to, aby sa vaša investícia časom neznehodnotila.

Pomáhame aj spoločensky prínosným projektom s minimom zdrojov využiť kvalitný dizajn.