Tvorba cien

Naša práca je kreatívna a potreby klientov rôznorodé. Preto ceny obyčajne stanovujeme podľa rozsahu a ekonomického prínosu projektu. Radi by sme vám vyšli v ústrety a ponúkame vám orientačné informácie o niektorých našich cenách.

zľavy

Ich konečnú výšku môžu ovplyvniť sezónne a množstevné zľavy, ako aj fixná 10% zľava pre našich stálych zákazníkov.

prirážky

Naopak, pri potrebe expresnej dodávky, práci cez víkend, exkluzívnej licencii a podobne, môže výsledná cena narásť o prirážku.

zmluvy

Výška výslednej ceny, čas dodania konkrétneho diela, a spôsob platby budú určené po vzájomnej dohode a podpísaní zmluvy.

licencie

K cene za práce, pri ktorých vznikne ucelené autorské dielo je podľa autorského zákona potrebné stanoviť licenciu. Jej cenu ovplyvňuje rozsah a podmienky použitia diela v nej dohodnuté.

zálohy

Ak nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, práca sa obvykle začína po úhrade zálohy vo výške 50% z dohodnutej sumy.

Viac podrobností o nákupe na našej stránke vám poskytnú naše
Všeobecné obchodné podmienky.

Hodinové sadzby

Hodinové sadzby sa uplatnia, ak sa nedá odhadnúť konečná cena diela, alebo čas jeho odovzdania a takisto pri prácach nad zmluvne dohodnutý rámec.

 • programátor 40 €/hod

  úpravy, doplnky a riešenia na mieru pri tvorbe webu

 • artdirektor 35 €/hod

  návrhy výtvarných a komunikačných koncepcií

 • konzultácie 30 €/hod

  odborné poradenstvo v oblasti dizajnu a vizuálnej komunikácie

 • grafik 25 €/hod

  grafické návrhy a ich realizácia

 • copywriter 20 €/hod

  tvorba textov na web a sociálne siete

 • DTP operátor 15 €/hod

  práca s obsahom publikácií, príprava do tlače

 • obslužné práce 10 €/hod

  príprava podkladov, produkcia

Marketingové služby

Vývoju projektu by mala predchádzať analýza aktuálneho stavu, rešerš potrebných informácií a prípadný prieskum trhu.

 • rešerš od 100 €

  dohľadanie informácií potrebných k vývoju projektu

 • prieskum trhu od 200 €

  prieskum existujúcich produktov a služieb podobného zamerania

 • analýza od 300 €

  posúdenie aktuálneho stavu a možností vývoja projektu

Offline grafika

Nižšie uvedené ceny sú iba orientačné a môžu byť upravené po vzájomnej dohode.

 • vizitka od 20 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • inzerát A4 od 30 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • leták A4 od 40 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • typografia, nápis od 50 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • obálka knihy od 60 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • skladačka A4 od 70 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • plagát A0 od 90 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • obal produktu od 100 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • redizajn loga od 250 €

  3 návrhy, 3 korektúry, tlačové PDF

 • logo od 500 €

  3 návrhy, vektorové a bitmapové verzie pre obrazovku a tlač

 • dizajn manuál od 750 €

  logo, konštrukcia, farebnosť, písma, ukážky použitia, PDF

Balíčky grafických služieb

Objednajte si profesionálne logo s licenciou za rozumný čas a pevnú cenu.

Naming a branding

V praxi málokedy budete potrebovať iba jednu službu. Nižšie uvedené ceny sú preto iba orientačné a môžu byť upravené po vzájomnej dohode.

 • názvy, mená produktov od 25 €

  min. 5 návrhov, kontrola dostupnosti SK domény

 • reklamné slogany od 100 €

  min. 5 návrhov

 • brand od 1000 €

  koncepcia, filozofia značky, výtvarné elementy, komunikačná stratégia

 • brand manuál od 2000 €

  podrobné inštrukcie k jednotlivým aspektom použitia značky

Balíčky brand služieb

Rozbiehate projekt, alebo biznis a chcete mať svoje náklady pod kontrolou?
Máme pre vás ponuku brand služieb za pevne stanovené ceny a v optimálnom čase.

Editorial dizajn a DTP

Dizajn publikácie a jej zalomenie sú dve rôzne veci.

Dizajn tvorí šablónu, predlohu, grafický vzor, teda dielo chránené autorským zákonom, ktoré môžete neskôr opakovane používať na základe licencie.

DTP (desk top publishing), alebo zalamovanie, je činnosť, kedy sa do takejto predlohy napĺňajú reálne texty, obrázky, ilustrácie.

Nižšie uvedené ceny reflektujú tento rozdiel.

 • tabuľka, graf od 5 €/ks

  prehľadné znázornenie dát

 • ilustrácia od 10 €/ks

  výtvarná interpretácia a doplnok textu

 • infografika od 15 €/ks

  vizuálne znázornenie dát a ich vzťahov

 • dizajn knihy od 150 €

  dizajn knihy, grafika, písma a indd predlohy

 • dizajn novín od 200 €

  dizajn novín, grafika, písma a indd predlohy

 • dizajn časopisu od 300 €

  dizajn časopisu, grafika, písma a indd predlohy

 • výročná správa od 400 €

  dizajn výročnej správy, grafika, písma a indd predlohy

 • produkt katalóg od 500 €

  dizajn produktového katalógu, grafika, písma a indd predlohy

Balíčky dizajn + DTP služieb

Pokiaľ potrebujete dielo na kľúč,využite balíček s dizajnom, zalomením, prípravou do tlače a licenciou v jednom.

Online grafika

Online prostredie a hlavne sociálne siete a reklama kladú zvýšené nároky na pravidelné dodávky kvalitnej grafiky. Nižšie uvádzame orientačné ceny niektorých z nich.

 • piktogramy a ikony od 20 €

  dizajn piktogramov a ikon na mieru

 • banner od 30 €

  dizajn reklamného banneru

 • e-mail od 40 €

  dizajn grafiky do emailu

 • grafika na soc. siete od 50 €

  dizajn grafiky na sociálne siete, profil, cover, príspevok

 • animácia od 75 €

  animácia loga, textu, grafiky

 • online prezentácia od 150 €

  dizajn interaktívnej prezentácie pre web a obrazovku, projektor

 • microsite od 500 €

  dizajn informačnej stránky produktu, eventu, služby, značky

 • webové sídlo od 1000 €

  dizajn webového sídla spoločnosti, eventu

 • e-shop od 2000 €

  dizajn online prezentácie a predaja tovaru a služieb

MultiTalent -10 %