2017 STROMY V KRAJINĚ

Zopár nadšencov v Miroslavi na Morave pochopilo význam stromov pre krajinu a jej klímu. Preto na dobrovoľnej báze šíria odbornú osvetu a samozrejme – sadia stromy. Pre lepšiu rozpoznateľnosť svojich aktivít sa rozhodli získať značku, ktorá by ich posolstvo zachytila a reprezentovala.

Pri návrhu značky sme sa vybrali viacerými smermi, tak vznikla značka stromu zloženého z človeka, poľných zvierat a hmyzu, ktorá bola zameraná skôr na detskú cieľovú skupinu, pretože deti by mohli byť vhodnými ambasádormi myšlienky…

Neskôr sme hľadali jednoduchšie riešenia, založené skôr na symbole a typografii určené pre dospelých…

A napokon sme prišli k riešeniu, kedy je strom vyjadrený iba ikonou, naznačenou negatívnym priestorom vo výraznom, z diaľky čitateľnom zelenom, resp. bielom bode. Kruh okolo stromu je technický, môže symbolizovať pohľad ďalekohľadom, ochranu atď. Stromček v podstate neexistuje, má neurčitý, neistý tvar, naznačujúci priestor, vietor, pohyb, život. Ikonu dopĺňa nápis, pripomínaúci ručne písané písmo a dáva možnosť vnímať slovo MY, ktoré naznačuje našu, ľudskú zodpovednosť za stav krajiny a stromov.Pre potreby združenia sme vytvorili jednoduchý Brand manuál [PDF, 7MB].

Viac o združení Stromy v krajině = facebook.