MultiTalent.in

creative solutions

STUPIDesign

Značka

Značka STUPIDesign vznikla v polovici 90-tych rokov 20. storočia. Založil ju Robert Paršo pre označovanie projektov, ktoré riešil počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 1. mája 1998, keď si založil živnosť bola značka úradne registrovaná.

V rokoch 2000 – 2002 bola značka použitá aj pre označenie STUPIDesign, s.r.o. V tom čase vznikla aj značka FoS (Priatelia STUPIDesignu), ktorá bola používaná pre niektoré neziskové projekty štúdia. Po tom ako Robert Paršo spoločnosť opustil zmenila si meno na RGB, s.r.o..

Od roku 2002 je značka STUPIDesign používaná výhradne pre aktivity Roberta Parša. Na jeseň roku 2011 bola značka presunutá do ilegality a jej použitie je vyhradené pre voľné kreatívne projekty. Pre obchodné aktivity bola založená značka MultiTalent.

Značka STUPIDesign bola nahradená znakom St.

Filozofia

Stupidizajn je iný, nepraktický a bláznivý náhľad na realitu. Je založený na predpoklade, že informácie, ktoré kolujú medzi ľuďmi sú deformované a nekompletné a preto nie sú vhodné na serióznu komunikáciu. Preto vo voľnej hre so symbolmi, znakmi a ich významami hľadáme hlavne potešenie z novoobjavených kontextov. Toto konanie však nie je veľmi efektívne pri komunikácii s obchodnými zámermi.

 

Stará stránka ->