logo img Poster

Poster to Street & Stream

POSTER TO STREET AND STREAM LOGO

4. november 2012 – 10. november 2012

klUb3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Medzinárodný workshop zameraný na streetart a streaming eventov na web, využívajúci vizuálne podklady TPT 2012.

Sprievodná akcia TPT 2012.

Lektori:
Tomasz Bierkowski (POL)
Bob Stránský (CZE)
Marcel Benčík (SVK)
Róbert Paršo (SVK)

Téma:
Trienále plagátu Trnava dlhodobo trpí na nedostatočnú propagáciu v mieste svojho konania Trnave a takisto nemá dostatočný kontakt so súťažiacimi z celého sveta.

V roku 2012 sme sa rozhodli založiť samostatný web tpt.sk a stránky na sociálnych sieťach a pomocou sprievodných akcií pritiahnuť záujem médií a verejnosti ku téme plagátu. Tvorcovia plagátu sú často zároveň tvorcami v iných médiách a tieto svety sa môžu vzájomne inšpirovať a dopĺňať. Pomocou workshopu by sme radi odkryli možnosti iných foriem prieniku plagátu na verejnosť formou streatartu a mobilnej žurnalistiky.

Vizuálne a textové podklady súvisiace s trienále (info texty, plagáty finalistov a víťazov, corporate identity, fotografie a videá nasnímané počas prípravy TPT 2012, logá partnerov a pod.) poskytneme študentom pre kreatívne zhodnotenie formou streetartových happeningov, projekcií, výlepov plagátov a pod. Študenti budú mať možnosť robiť interview so zaujímavými ľuďmi. Radi by sme takisto uverejnili záznamy týchto akcií a otváracieho ceremoniálu formou video on demand a live streamingu na internete (youtube, ustream a pod.).

Študenti sa takisto zúčastnia na ostatných sprievodných akciách, otvoreniach výstav, prednáškach, ceremoniáli a pod. Vlastnú prácu zdokumentujú a vystavia v rámci výstavy Poster to Poster spolu s kolekciami plagátov z workshopov Rural poster, Typo Topo. Výstava bude súčasťou TPT 2012.

Ubytovanie:
Hotel Inka, Trnava

Zväčšiť mapu