MultiTalent.in

creative solutions

Registrácia ukončená

Ďakujeme vám za prihlášky na TypoTopo workshop.

Na našu výzvu zareagovalo množstvo kreatívnych ľudí, nebude ľahké vybrať tých najlepších. O vašej účasti vás budeme informovať do 15. októbra 2011 po dôkladnom výbere na základe prihlášok a portfólií .

Ešte raz, ďakujeme za váš záujem.

Robert Paršo – TypoTopo Team member