MultiTalent.in

creative solutions

Zomrel Jozef Dóka ml.

S ľútosťou oznamujeme, že dnes ráno zomrel
akademický maliar Jozef Dóka mladší
(12.9.1948 Sereď – 14.11.2011 Bratislava).

Bol aktívnym výtvarníkom, plagátistom, iniciátorom Trienále plagátu v Trnave a prvým a neskôr čestným predsedom jeho Organizačného výboru. Bol takisto členom občianskeho združenia Poster.

  • V rokoch 1970 – 76 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
  • Začiatkom 80. rokov prišiel s myšlienkou založenia výstavy plagátu v Trnave. Až po zmene politickej situácie sa mu podarilo založiť Trnavské trienále plagátu. V roku 1991 sa konalo prvé trienále s československou účasťou a od roku 1994 sa pravidelne koná medzinárodná súťaž a výstava plagátu.
  • V roku 1997 so spoluautorkou Ing. arch. Zuzanou Nádaskou prezentoval ideu Nová trnavská veža zo skla – futuristická vízia 2001. Jeho zámerom bolo v Trnave vytvoriť polyfunkčný objekt vhodný na prezentáciu plagátu a úžitkového umenia.
  • Na protest proti nekultúrnosti a arogancii vládnej moci sa zriekol možnosti prezentovať svoju tvorbu na 3. medzinárodnej výstave Trienále plagátu Trnava 97.
  • V roku 2002 založil Prvú Galériu plagátu na ulici – vo výkladoch Československej obchodnej banky.
Jozef Dóka ml. - Don-Juan

Jozef Dóka ml. - Don-Juan

Jozef Dóka ml. - Poster

Jozef Dóka ml. - Poster

Jozef Dóka ml. - Tartuffe

Jozef Dóka ml. - Tartuffe

Jozef Dóka ml.

Jozef Dóka ml.