MultiTalent.in

creative solutions

TypoTopoTour (SK)

Slovenské centrum dizajnu a o.z. POSTER
Vás srdečne pozývajú na výstavu

TypoTopo Tour + TALX loop

23. november 2011 – 27. november 2011
Vernisáž: 22. november 2011 (utorok) o 17,00 hod.

Kurátor: Robert Paršo, o.z. Poster

Výstavný a informačný bod SCD SATELIT
Dobrovičova 3, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 13,00 do 18,00 hod. Vstup voľný