MultiTalent.in

creative solutions

TPT 2009

Video o vizuálnom koncepte Trienále Plagátu Trnava 2009,  za ktorý jeho autor Ondrej Gavalda získal Národnú cenu za dizajn Slovenskej Republiky.