MultiTalent.in

creative solutions

PR podpora TypoTopo

Informačné a propagačné podklady workshopu TypoTopo pre účastníkov a novinárov sú na stránke PRESS.